На 3-ти и 4-ти юни в централата на КТ „Подкрепа“ ще се проведе двудневна международна конференция […]
На 27-и май бе подписано споразумение между Национална Федерация „Култура“ при КТ „Подкрепа“ и Българската асоциация […]