Изследване на г-жа Ваня Григорова Икономически съветник на президента на КТ „Подкрепа“   По време на […]
Изследване на г-н Валери Апостолов Икономически съветник на президента на КТ „Подкрепа“ Икономическият съветник на КТ […]