Синдикат „Образование“ заявява своето безпокойство и притеснение, но не и учудване от рекордния брой слаби оценки […]