Европейският съюз и Китай поддържат мащабни икономически отношения,  търговският обмен между тях надхвърля един милиард евро […]