Настоящата Програма за действия определя приоритетите на Европейската конфедерация на профсъюзите  по отношение равенството  между половете […]