Синдикат „Образование“ многократно с разочарование отбелязва, че в новия ЗПУО, за съжаление, не се предвиждат други […]