Резолюция на ЕКП, приета от ИК на 14-15 декември 2016   Европейският социален диалог Социалният диалог […]