В 22 от 28 държави-членки на ЕС съществува общо приложима законова минимална работна заплата, като равнището […]