През 2015 г. всички станахме свидетели на историческите и глобални решения относно целите за устойчиво развитие […]