Съвместно обръщение на синдикатите и на организациите на гражданското общество към Европейските лидери Отбелязвайки 60-та годишнина […]