Одобрено на заседание на Изпълнителния комитет на ЕКП, 15 -16 март 2017 г.   По време […]