Позицията на ЕКП относно  стартирания от ЕК процес на размисъл относно социалното измерение на Европа до […]