Мандатната конференция на Европейската конфедерация на профсъюзите, която се проведе в Рим взе решение за започване […]