Уважаеми господин Председател, Уважаеми дами и господа, Братя и сестри, Преди всичко ми позволете от името […]