Днес, 6 юли 2017 г., от 13.00 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет Конфедерацията на […]