На 18.07.2017 г. индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“ /НФ Металургия, НФ Химия, Синдикална Миньорска Федерация, СФ на Машиностроителите […]