Младите хора са много по-склонни от по-възрастните си колеги да работят в условия на несигурна заетост. […]