На 1 септември 2017 г. Luca Visentini, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, ще се […]
Европейската конфедерация на профсъюзите приветства произнесеното днес, 5 септември, решение на Разширения състав на Европейския съд […]