Становище на Конфедерация на труда „Подкрепа“ относно предложение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ за отмяна на допълнителното […]