Въвеждане на необлагаем минимум в размер на МРЗ. Въвеждане на диференцирани ставки за ДДС за стоки […]