В Световния ден за информираност по въпросите на хората с нисък ръст […]