Становища на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ по: Проект на Закон за държавния бюджет на Република България […]