може да бъде добър пример за маскиране на евро-жаргонa или да бъде шанс за Европейския съюз […]