„Синдикатите и работодателите имат водеща роля за гарантиране на безопасни условия на труд за жените, както […]