„Платформата на Европейската комисия за въгледобивните региони в преход е добро начало и опит за предоставяне […]