ДО: Г-н КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Г-н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ Г-жа ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА […]