КТ „Подкрепа“ представя вижданията си за основите приоритети на България в рамките на принципите на Европейския стълб […]