Декларация за новите трудови и социални измерения на интеграцията на Западните Балкани и Европейския съюз бе […]