Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, който разглеждаме, е всъщност закон […]