КТ „Подкрепа“ участва активно във всички фази на изготвянето на законопроекта и имаше възможност да прави […]