УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ, Във връзка с участието си в работната група за разработване на промени в […]