KT „Подкрепа“ бе домакин на XVIII-тата Годишна конференция на Мрежата на синдикалните организации от европейски столици […]