Становището на КТ „Подкрепа“ по предложения законопроект е следното: И към момента изплащането на месечна помощ […]