На 21 май се открива XIV-тият редовен Конгрес на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП). Работата на […]