Това е ключов и изпълнен с предизвикателства момент за Европа и европейското синдикално движение. Европа е […]