Днес, 10 юни 2019 г., в Женева се откри 108-та сесия на Международната организация на труда. […]