Днес президентът на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов – официален делегат на българските работници и служители, изнесе […]
КТ „Подкрепа“ с прискърбие съобщава за кончината на председателя на СРС „Подкрепа“ Разград– Младен Маринов. След […]