Изпълнителният съвет на Медицинска Федерация „Подкрепа“ на свое заседание, реши да постави следните искания пред г-н Бойко […]