Бюлетин на Международната конфедерация на профсъюзите  Октомври 2019   Шарън Бъроу, Генерален секретар на МКП […]
Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на […]