Европейската Конфедерация на Профсъюзите представлява 45 милиона работещи от 90 национални синдикални конфедерации в 38 държави […]