Представители на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ от браншовите организации на строителството, транспорта, металургията, туризма и търговията, […]