На 13 март 2020 г. Народното събрание на Република България, със свое Решение, […]