ДО НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НОИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от ДИМИТЪР МАНОЛОВ – заместник-председател на НС на НОИ АСЯ […]
  СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗ ПРАВА ЗА РАБОТНИЦИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОСТАВКИ НА ЕВРОПА […]