Конфедерация на труда „Подкрепа” поддържа предоставения проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата […]