За да изградим свят, по-силен и устойчив след пораженията в икономиките и здравеопазването, както и опустошенията […]
Направеното предложение не е съпътствано с необходимите данни и анализ, които да доказват нуждата от революционни […]