Глобално изследване, свързано с Covid-19 на Международната конфедерация на профсъюзите Всеобщата криза на работните места обхваща целия свят, […]