Провалът на социалния договор беше разкрит чрез Глобалния индекс на правата на Международната конфедерация на профсъюзите […]