ДО Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО С Т А Н О […]