Повече от 10% от европейските граждани разчитат на фонда за възстановяване на ЕС, за да предотвратят […]