Законопроектът беше разгледан на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество и Националния съвет за трудова […]